Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมผสมพันธุ์เทียม
กิจกรรมนักศึกษา | 28 ตุลาคม 2564 10:03:06

ได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการ U2T ตำบลแม่ทรายในการเหนี่ยวนำฮอร์โมนเพื่อกำหนดเวลาในการผสมเทียมของควายในแม่ทราย รวมทั้งเจาะเลือดตรวจดูสุขภาพเบื้องต้น

รูปกิจกรรม